onsdag 5 december 2018

Lite om Simpukka-engagemang

Simpukka-föreningen har jag ju nämnt ett antal gånger ren, men inte gått desto mer in på min koppling till den. Jag har under åren deltagit i mycket av deras verksamhet, bl.a. har gruppen för kreativt skrivande som jag deltog i synts här också för ett tag sen, i form av texter. Kamratstödsgrupper har jag också deltagit i, på flera håll. Och annan verksamhet.

Det senaste dryga året har jag själv mer aktivt varit en del av frivilligverksamheten, och på Simpukkas dag för aktiva tidigare i höst blev jag förvånad över hur många roller jag haft, så skrev en lista åt mej... Tappa tydligen sen bort den, men åtminstone har jag hittills översatt texter, haft mina texter med i Simpukka-tidningen, ordnat träffar för bestående barnlösa i regionen, varit intervjuad i tidningen (och på pärmbladet), varit med och modererat två facebook-grupper på svenska och startat och lett en kamratstödsgrupp i min hemstad.

Alla dessa är alltså mer eller mindre fortgående uppgifter nog, fast det står har. Och på höstmötet i lördags fick jag äran att få en uppgift till när jag blev invald i Simpukkas styrelse. Fint att få vara med också på den nivån av verksamheten, stöda arbetet i föreningen så!

Vid den snabba genomgången av verksamhetsplanen på mötet konstatera jag igen hur oerhört värdefullt jobb Simpukka gör! Med bl.a. samhällelig påverkan för barnlösas sits i samhället och lika möjligheter till vård, adoption etc, arbete för att öka förståelsen för barnlöshet i omgivningen och stöd för alla oss som berörs av barnlöshet - i vitt skilda situationer. Ett stort arbetsfält, men mycket finns med! Känns värdefullt att få delta.

Och sen försöker jag ju också sprida ordet om barnlöshet och Simpukka förstås, både via denhär bloggen, på sociala medier, i traditionella medier (när jag blivit ombedd/tillfrågad...) och face-to-face (irl, men gillar inte riktigt det uttrycket så mycket). Med hopp om att folk 1) inser att fenomenet existerar och att barn inte är någon självklarhet och 2) kanske får en lite ökad insikt om hur det kan kännas och vad det kan löna sej att försöka låta bli att fråga och kommentera, eller ens ha förståelse för reaktioner ifall man får såna på sina kommentarer.

Long way to go there, känns det som just nu. Kanske delvis pga. nativitetsdebatten...

Men alltså - Simpukkas arbete är delvis beroende av medlemsavgifter, som tyvärr är på dalande. Arbetet de gör är som sagt oerhört viktigt, och både ett stöd och en såå behövlig påverkan för oss som finns i denna sits. Är du målgrupp men inte medlem - överväg att bli det! Jobbet görs verkligen för oss. Och man kan också bli understödsmedlem...

Info om medlemsskap finns på www.simpukka.info/jasenyydesta/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar